Målstyrning & Ständiga Förbättringar

För att implementera målstyrning i er verksamhet kan vi formulera bärande principer (guiding principals), ta fram nyckeltal/mätetal (KPI, Key Performance Indicators) och nivåerna på dessa. Detta lägger grunden för implementering av Balanced Scorecard för att kontinuerligt kunna mäta verksamhetens prestanda och möjliggöra arbete med ständiga förbättringar (Kaizen).

För att öka kunskapen kring er egen verksamhet och stärka er strategi kan följande analyser ingå som en del av förbättringsarbetet:

  • Du Pont-analys
  • SWOT-analys
  • Teknikanalys