Kvalitetsutveckling

Vi kan hjälpa er med att uppnå en stabil process och ta fram en ny mätstrategi för att styra processen på effektivast sätt, för att uppnå en förbättrad kvalitet på en produkt eller en tjänst. Detta till skillnad mot att ”kontrollera in kvaliten” (100 % kontroll) som krävs i en instabil process. Beroende på uppdragets karaktär använder vi oss av de kvalitetsverktyg som krävs i analys- samt problemlösningsarbetet.

Vi kan bistå med kompetens för genomförande av samt rådgivning rörande:

 • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) för både design och process
 • de sju förbättringsverktygen (t.ex. Fiskbensdiagram/Ishikawadiagram)
 • de sju managementverktygen
 • maskinduglighet/maskinkapabilitet (Cmk)
 • processduglighet/processkapabilitet (Cpk)
 • SPC (Statistical Process Control)/Shewartdiagram
 • mätstyrning
 • statistisk försöksplanering (reducerade faktorförsök)
 • ständiga förbättringar (Kaizen)

I samarbete med en av våra partners kan vi medverka vid implementering eller revidering av integrerade ledningssystem såsom:

 • ISO 9001
 • ISO/TS 16949
 • ISO 14001
 • ISO 18001