Välkommen

Vi riktar oss till både tillverkande företag och tjänsteföretag på både beställar- och leverantörssidan och verkar inom följande affärsområden:

 • projektledning
 • verksamhetsutveckling inom Lean Production och Supply Chain
 • kvalitetsutveckling
 • samordningsansvar
 • CE-märkning

Vare sig det gäller ett förändrings- eller ett investeringsprojekt kan vi delta i såväl koncept- som förstudiefas eller i ett projekts samtliga faser såsom projekterings- och genomförandefasen inom respektive affärsområde.

Vi har erfarenhet av branscher såsom:

 • automotive
 • grafiska
 • livsmedel
 • läkemedel
 • verkstad
 • kemiindustrin
 • process
 • grossisthandel
 • detaljhandel
 • utbildning

Kontakta oss gärna för ytterligare information.