Projektledning

Vi erbjuder kompetens inom projektledning med inriktning på förändrings- och investeringsprojekt hos tillverknings- och tjänsteföretag på både beställar- och leverantörssidan.

Vårt kunnande inom projektledning är grundat på formell kompetens inom området
(examina inom projektledning från Chalmers Tekniska Högskola) och av lång erfarenhet av projektarbete inom olika verksamheter.

Vi är vana vid arbete i olika projektmodeller och att arbeta i ett projekts samtliga faser såsom

 • koncept
 • förstudie
 • projektering
 • genomförande/industrialisering

Detta innebär att vi kan anta rollen som projektledare, delprojektledare, projekteringsledare, montage- och installationsledare i investeringsprojekt men även agera förändringsledare i förändringsprojekt.

Vi kan bistå med utformning av samt rådgivning rörande:

 • sammansättning av projektgrupper (projektorganisering)
 • projektmål
 • projektdirektiv
 • tidsplanering
 • kalkyler
 • projektbudget
 • kostnadsstyrning och kostnadskontroll
 • projektstyrning och planering (t.ex. Earned Value/resultatvärdesmetoden)
 • investeringsbedömning
 • riskbedömning (bl.a. baserade på Successiva metoden)
 • kravspecificering
 • förfrågningshandlingar
 • offertutvärdering
 • kontraktshandlingar baserade på allmänna bestämmelser såsom NL, NLM, Orgalime, ABK, ABA, AB och ABT
 • besiktningar

Vi kan även hjälpa er med framtagande av en anpassad projektmodell för er verksamhet eller projekthandbok innehållande rutiner, instruktioner och checklistor för ert projektarbete.